Regulamin Usługi Newsletter Vital

Regulamin świadczenia Usługi Newsletter Vital

§ 1.

DEFINICJE

 1. Organizator – PPUH SOREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba firmy pod adresem: Ul. Kopalniana 2 43-225 Wola, numer NIP 6460008408, numer REGON 003503457, numer KRS 0000194352.
 2. Rabat – przyznana Uczestnikowi przez Organizatora jednorazowa zniżka na zakupy w sklepie stacjonarnym w wysokości 10zł od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin Usługi Newsletter Vital – niniejszy regulamin określający zasady i warunki świadczenia Usługi Newsletter Vital .
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Sklep Stacjonarny – sklepy stacjonarne Vital-strefa zdrowego życia prowadzone przez Organizatora, adresy sklepów dostępne na http://vital.net.pl/sklepy-vital/.
 6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Towary – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży Sklepów stacjonarnych Vital-strefa zdrowego życia.
 9. Uczestnik – osoba, która dołączyła do Usługi Newsletter Vital, z którą Organizator zawarł Umowę.
 10. Umowa – umowa, na podstawie której Organizator świadczy na rzecz Uczestnika Usługę Newsletter Vital.

§ 2.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługa Newsletter Vital świadczona jest na podstawie Umowy.
 2. Regulamin Usługi Newsletter Vital określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Usługi Newsletter Vital, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie Usługi Newsletter Vital następuje poprzez wysyłkę za pośrednictwem wiadomości E-mail i/lub SMS Newslettera i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Organizatora imiennych wiadomości typu newsletter zawierających informacje o:
 • nowościach produktowych, promocjach, wyprzedażach, ofertach specjalnych,
 • szczególnych wydarzeniach i akcjach związanych ze sklepami Vital-strefa zdrowego życia lub firmą Organizatora,
 • inspiracje, trendy i ciekawostki z branży zdrowej żywności, produktów bio, asortymentu sklepów Vital-strefa zdrowego życia,
 • otwarciu nowych sklepów,
 • życzenia świąteczne i noworoczne.
 1. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newsletter-Vital nie jest możliwe bez:

a) podania przez Uczestnika jego imienia – w celu wykonania Umowy;

b) podania przez Uczestnika jego adresu mailowego – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy.

 1. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newsletter Vital jest możliwe bez podania przez Uczestnika jego numeru telefonu. Podanie numeru telefonu przez Uczestnika jest opcjonalne.
 2. Korzystanie z Usługi Newsletter Vital jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każdy Uczestnik, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi w sposób określony w §3 ust. 4 poniżej.
 3. Ze względu na opisany powyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy Organizator wskazuje, że podanie przez Uczestnika adresu mailowego jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu mailowego Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3.

ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTER VITAL

 1. Usługa Newsletter Vital świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:

a) zamówienie Usługi Newsletter Vital poprzez kliknięcie linku umieszczonego w social media Vital-strefa zdrowego życia, link ten przekierowuje do formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie internetowej www.vital.net.pl na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: http://vital.net.pl/zapisz-sie-do-newslettera/

b) zamówienie Usługi Newsletter Vital poprzez kliknięcie zdjęcia z zakotwiczonym linkiem umieszczonego w social media, link ten przekierowuje do formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie internetowej www.vital.net.pl na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: http://vital.net.pl/zapisz-sie-do-newslettera/

c) zamówienie Usługi Newsletter Vital na stronie internetowej www.vital.net.pl na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: http://vital.net.pl/zapisz-sie-do-newslettera/,

d) zamówienie Usługi Newsletter Vital w Sklepie Stacjonarnym poprzez stronę internetową www.vital.net.pl na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: http://vital.net.pl/zapisz-sie-do-newslettera/.

 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt i powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

a) zapoznać się z Regulaminem Usługi Newsletter Vital ,

b) zapoznać się z Polityką prywatności,

c) podać imię – także w celu wykonania Umowy,

d) podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,

e) podać numer telefonu (opcjonalnie) – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,

f) zamówić usługę Newsletter Vital poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój numer telefonu i/lub adres mailowy Usługi Newsletter Vital, na warunkach Regulaminu Usługi Newsletter Vital świadczoną przez: PPUH SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, ul. Kopalniana 2, NIP: 6460008408, KRS:0000194352, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, ofertach specjalnych, szczególnych wydarzeniach, życzeniach, a także inspiracje i ciekawostki z branży zdrowej żywności, produktów bio, asortymentu sklepów Vital-strefa zdrowego życia.”

f) kliknąć przycisk „ZAPISZ SIĘ” – po kliknięciu w przycisk zostanie wysłana wiadomość na podany adres mailowy zawierający link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter Vital,

g) kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania do listy subskrybentów Usługi Newsletter Vital. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje zawarcie Umowy.

 1. Uczestnik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny do wypisania się z Usługi Newsletter Vital poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny o treści „Wypisz się z newslettera”, znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym na podany przez Uczestnika adres mailowy. Uczestnik może zrezygnować z Usługi Newsletter Vital także poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: reklama@vital.net.pl.
 2. Organizator w związku ze świadczeniem usługi typu Newsletter wskazuje, że:

a) do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

b) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Organizatora treści: powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi typu Newsletter; o charakterze naruszającym dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back-up treści cyfrowych;

d) treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika.

§ 4.

RABAT

 1. Uczestnicy, którzy zawarli z Organizatorem Umowę zgodnie z treścią §3 ust. 3 powyżej, otrzymają na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na zakupy w Sklepie Stacjonarnym na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Newsletter Vital.
 2. Rabat udzielany jest przy kasie w jednym, wybranym przez Uczestnika Sklepie Stacjonarnym Organizatora.
 3. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że cena za Towary zostanie pomniejszona o wartość 10zł. Minimalna wartość produktów to 50zł. Rabatu nie można wykorzystać na produkty objęte inną promocją lub będące na wyprzedaży. Produkty muszą być w cenie regularnej. Rabat obniża zakupy Uczestnika o 10zł.
 4. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawnia do skorzystania z Rabatu przez 30 dni od otrzymania przez Uczestnika wiadomości na adres mailowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wykorzystać w całości, rabat nie jest podzielny.
 6. Rabat nie łączy się z innymi kartami podarunkowymi m.in. kartami rabatowymi galerii handlowych, bonami żywnościowymi Tauron, bonami Sodexo, kartami upominkowymi Vital-strefa zdrowego życia.
 7. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Towary nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Rabatu podlegają reklamacji w przypadku wady Towaru.
 9. Każdy Uczestnik może skorzystać z Rabatu jeden raz. Ponowne zawarcie Umowy zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej nie będzie wiązało się z ponownym otrzymaniem przez Uczestnika kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin Usługi Newsletter Vital jest dostępny na stronie internetowej: http://vital.net.pl/regulamin-uslugi-newsletter-vital/.
 2. Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostępna na stronie internetowej: http://vital.net.pl/rodo/.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo.

§ 6.

SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem Usługi Newsletter Vital, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi.
 2. Skargę należy skierować mailowo na adres: reklama@vital.net.pl.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi mailowo na adres wskazany w Skardze.

§ 7.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi Newsletter Vital w każdym czasie w przypadku:

a) zmiany podmiotowej Organizatora,

b) zmian systemu technologicznego mającego wpływ na Usługę Newsletter Vital,

c) zmian organizacyjnych i logistycznych, wpływających na świadczenie Usługi Newsletter Vital.

 1. Każda zmiana Regulaminu Usługi Newsletter Vital będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.vital.net.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu Usługi Newsletter Vital w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.
 3. Zmieniony Regulamin Usługi Newsletter Vital obowiązuje Uczestnika po upływie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu Usługi Newsletter Vital, chyba że w tym terminie Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z Usługi Newsletter Vital w sposób opisany w § 3 ust. 4 Regulaminu Usługi Newsletter Vital.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newsletter Vital, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi Newsletter Vital co najmniej jeden tydzień przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi Newsletter Vital poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.vital.net.pl.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia przez Organizatora Usługi Newsletter Vital na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia przez Organizatora Usługi Newsletter Vital w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress