Wzór Klauzuli informacyjnej do ogłoszenia rekrutacyjnego: