Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. WARUNKI OGÓLNE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem: www: http://vital.net.pl/  (dalej: Serwis) jest PPUH SOREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba firmy pod adresem: Ul. Kopalniana 2 43-225 Wola, numer NIP 6460008408, numer REGON 003503457, numer KRS 0000194352.

PPUH SOREL Sp. z o.o. w zależności od usług czy funkcjonalności, z których użytkownik będzie chciał skorzystać, w zależności od sytuacji będzie potrzebować różnych danych:

  • dane umożliwiające identyfikację użytkownika np. imię, dane kontaktowe, itd;
  • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych np. w przypadku, gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej http://vital.net.pl/;
  • informacje handlowe np. informacjaczy użytkownik jest zapisany do Newslettera Vital,
  • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

1. Newsletter Vital

Jeśli użytkownik zapisze się na otrzymywanie Newslettera Vital, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji zgodnie z Regulaminem Usługi Newsletter Vital, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub sms.

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się również w celu analizy profilu użytkownika pod kątem najbardziej odpowiadających mu usług i produktów, aby wysyłać tylko pożądane przez użytkownika informacje.

Użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny o treści „Wypisz się z newslettera”, znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym na podany przez Uczestnika adres mailowy.

Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia Administratora do przetwarzania udostępnionych przez niego danych.

Dane użytkownika będą przetwarzane do momentu aż nie zrezygnuje on z otrzymywania komunikatów marketingowych. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny o treści „Wypisz się z newslettera”, znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym na podany przez Uczestnika adres mailowy.

Dane użytkownika będą usuwane w przeciągu miesiąca od momentu wykazania chęci wypisania się z Newslettera.

Czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika jest zależny od rodzaju pliku cookies oraz ustawień przeglądarki, z której korzysta użytkownik (użytkownik może samodzielnie usnąć zapisane pliki cookies w dowolnym momencie, w ustawieniach przeglądarki).

2. Zapewnienie dostępu do serwisu

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do strony internetowej http://vital.net.pl/ i możliwości korzystania z niego, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej http://vital.net.pl/.

3. Dane analityczno-statystyczne

W przypadku korzystania ze strony internetowej http://vital.net.pl/ dane użytkownika mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dane zbierane są przy pomocy Google Analytics, mogą być zbierane poprzez anonimowe ankiety.

Zebrane dane będą odpowiednio przechowywane i chronione przez czas niezbędny do wyciągnięcia wniosków, a następnie dane te będą usuwane.

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane w tym dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

III. PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH

1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Użytkownik może wykonywać swoje prawa wysyłając wiadomość na adres mailowy: reklama@vital.net.pl i wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego przedstawienia dokumentu lub informacji potwierdzających tożsamość.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu strony internetowej www.vital.net.pl (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka) lub wysyłając wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zaleca się użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.

V. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

VI. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się poprzez adres mailowy: reklama@vital.net.pl lub pisemnie na adres: PPUH SOREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba firmy pod adresem: Ul. Kopalniana 2 43-225 Wola.

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Polityka Prywatności – http://vital.net.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka Cookies – http://vital.net.pl/polityka-cookies/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress